2015. jan. 29.

Épület - Forma és funkció

Hogy jókedvvel indítsuk az újévet, megfogadtuk, hogy felfrissítjük a kissé elhanyagolt módszertani börze fülünket. Ezért most megosztjuk veletek az Épített környezeti nevelés c. könyvünk példatárának első feladatát. Az I. Témakörünk az épület. Az építészeti témájú mintafeladatok célja, hogy a gyerekek új szemmel tekintsenek a saját szobájukra, az otthonuk belső tereire, a saját lakóházukra, a foglalkozás helyszínére, vagy bármely általuk ismert épületre. A forma és a funkció összefüggéseit a különleges épületek feladat kapcsán dolgozhatjuk fel a gyerekekkel.Különleges épületek

Téma: kísérletezés az építészeti formákkal
A témával kapcsolatos tartalmak: formaismeret, épülettípusok, építészeti funkciók ismerete 

Kompetenciák:  

  • forma és funkció összefüggéseinek felismerése és megértése
  • tér- és formaalakítás 
  • saját építészeti gondolatoknak átültetése a gyakorlatba
  • építészeti kreativitás
  • nyitottság az újszerű építészeti formák iránt

Módszerek: makett építés, irányított beszélgetésFeladat: A gyerekek makett építés során szereznek tapasztalatot az építészeti forma és funkció összefüggéseiről. A gyakorlat előtt folytassunk irányított beszélgetést a csoporttal a különböző épülettípusokról. Milyen épülettípusokat ismernek a gyerekek? Ezeknek általában milyen formájuk van? Mi lehet a forma és a funkció között a kapcsolat? Néhány példát részletesebben is elemzünk. A konkrét példákat választhatjuk a gyerekek közvetlen környezetéből, vagy bemutathatunk egy-egy jellegzetes, ismert épületet (lakóház, templom, gyárépület, uszoda, csillagvizsgáló, stb.).

Ezután a gyerekek kapjanak önálló feladatot. Mindenki építsen egy-egy épülettípust a rendelkezése álló anyagokból. A gyakorlat célja, hogy olyan formát alkossanak, ami összhangban van az épület funkciójával. A foglalkozásvezető segítsen, hogy a makettek rendelkezzenek a szükséges helyiségekkel, megfelelő legyen a téralakítás és térkapcsolódás, a belső terek mérete, a megvilágítás, a falak és nyílások kialakítása és az anyaghasználat. A pedagógusoknak Tatai Mária Az épített környezet című könyvét ajánljuk a felkészüléshez. 

Miután a makettek elkészültek, a gyerekek mutassák be egymásnak az épületeket és közösen vitassák meg, hogy megfelelő-e a formaválasztás, illetve megfelel-e a forma az épület rendeltetésének. 


Életkor: 8 éves kortól 
Időtartam: 2 x 60 perc
Anyagszükséglet: vetítő; a makett építéshez: dobozok, kartonok, csomagolópapír, alufólia, hurkapálca, vatta, plexilemez, textilmaradékok, farostlemez, egyéb hulladékok, vágó- és ragasztóeszközök. 
Makett építés
Az építészek munkájának fontos eleme a makett építés. Az épületmodell egyfelől a tervezési folyamathoz kapcsolódhat, mint az építészeti gondolat, a vázlatterv, látványterv vagy a kiviteli terv vizuális és térbeli megjelenítésének az eszköze. Másfelől készülhet makett szemléltető vagy dokumentációs szándékkal meglévő épületekről, vagy már nem, illetve csak romjaiban létező épületek rekonstrukciójáról. Összetettségének köszönhetően a makettezés az oktatásban is kiválóan alkalmazható módszer. Segíti a különböző építészeti fogalmak (tér, forma, tömeg, szerkezet, anyag) szemléltetését és megértését, illetve az építészeti gondolatok kifejezését. Különösen a kisebb, 4-8 éves gyerekek esetében ajánlott a térbeli alkotási gyakorlatok alkalmazása. Életkori sajátosságaikból adódóan számukra a rajz, vagyis a térbeli formák ábrázolása síkban gyakran nehézségekbe ütközik - térbeli alkotásokkal jobban kifejezésre tudják juttatni gondolataikat.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése