2013. jún. 1.

"Átfogó, aktuális és hiánypótló": a Gyermek-Város-Építészet sorozat második kötete

Az Épített környezeti nevelés a kultúrAktív Egyesület gondozásában megjelenő Gyermek – Város – Építészet sorozat első kötete. Könyvsorozatunk célja, hogy az épített környezeti nevelés elméletét és gyakorlatát megismertessük a hazai szakmai közönséggel. A Gyerek_szemmel című első kötet az első átfogó ismeretterjesztő kiadvány ebben a témában, amelyet magyar nyelven is olvashatnak az érdeklődők. Az Épített környezeti nevelés ezt egészíti ki oly módon, hogy a témakör magyarországi vonatkozásait, történetét, lehetőségeit, illetve a módszerek hazai adaptálhatóságát tárgyalja.

Az alábbiakban Tatai Mária építész (Magyar Építész Kamara) a kötethez írt előszavát olvashatják:

A szerzőpáros legújabb, átfogó, aktuális és hiánypótló könyvét tartja kezében az olvasó. Ez a mű áttekinti és összegzi az épített környezettel kapcsolatos nevelés terén történt magyar és külföldi előzményeket, s ezekre is építve friss, kortárs szemlélettel vázolja fel a témához nélkülözhetetlen elméleti tudnivalókat, a módszertani részben pedig számos konkrét feladat megadásával segíti a nevelők munkáját. 


A város részei – kudimkari nyári tábor.

Az épített környezettel foglalkozó nevelésről éppen jókor jelenik meg az elméletet is tartalmazó gyakorlati kézikönyv. A közelmúltban ugyanis hazánkban végre – az iskolai oktatásban csakúgy, mint a szabadidős foglalkozás keretei között – egyszerre több helyen is kiváló kezdeményezések történnek – építészek, pedagógusok, művészettörténészek tartanak gyerekeknek a környezet megismerésére irányuló és annak alakítási lehetőségeit is megismertető építészettel kapcsolatos  foglalkozásokat. A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettantervek erre vonatkozó részeiben történt változások is lehetővé teszik, hogy ez a fontos tárgy egyre ismertebb lehessen, egyre többen gyakorolhassák. Hogy miért is van erre égető szükség, azt maga ez a könyv is tárgyalja. 


Makettépítés


A témával kapcsolatos tudás és tudatosság növekedése biztosíthatja, hogy épített környezetünk valóban élhetőbbé, jobbá, egészségesebbé, szebbé váljék. Mindemellett az épített környezettel (tárgyakkal, házakkal, várossal, végső soron építészettel) való aktív foglalkozásnak nem elhanyagolható hozadéka a sokoldalú képességfejlődés, a gondolkodás fejlődése, valamint a környezet jobb megértésének és alakítani tudásának haszna.   


Építkezés megtekintése a kultúrAktív Egyesület és a Civic Engagement Institute kudimkari nyári táborában.

Az elméleti megalapozás, a célok, a fogalmak tisztázása nélkülözhetetlen az e témával foglalkozó nevelők számára, a módszertani rész pedig a részletesen kifejtett foglalkozás-leírásaival jól alkalmazható megoldásokat kínál. Az elméleti rész (is) azért hiteles és egyben olvasmányos, mert 
érezhetően a szerzők saját tapasztalatain átszűrt tudáson alapul. 


Helyszíni szemle

Magam azok közé tartozom, akik jó harminc éve elsők között foglalkoztak e témával. Ennek eredménye is talán, hogy a tárgy iránt érdeklődő pedagógusok, nevelők számára nem teljesen ismeretlen az épített környezet fogalma, tanításának szerepe. Mégis (a mai napig legalábbis) ritkaságszámba megy az a pedagógus, aki az épített környezet, a tárgyi világ, illetve az építészet témáját beiktatja foglalkozásaiba. Ez a könyv alapvető segítséget nyújt minden nevelő számára, aki ezen a területen eredményesen kíván tevékenykedni.

Tatai Mária


.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése