2011. szept. 15.

Tatai Mária: Az épített környezet


Tatai Mária könyve alap irodalom az építészeti neveléssel foglalkozók számára. Elengedhetetlen alapvetésekre világít rá. Kiválóan alkalmazható útmutató kézikönyvként a környezeti neveléssel és vizuális kultúrával, építészetelmélettel vagy akár építészettel foglalkozó szakmákban, amelyet fellapozva segítséget kaphatunk egy-egy konkrét kérdés megválaszolásához is.
A könyv szigorúan építészeti szemszögből foglalkozik a környezettel, "az épületet helyezi a vizsgálat fókuszába. Ugyanakkor látókörébe tartozik mind a tárgyak világa, mind a külső tereké", és a szerző arra is ügyel, hogy közben átfogó szemléletmódot közvetítsen az épített környezetről, illetve az építészetről.

Tatai Mária 4 fejezetben "rendszerezi a tudnivalókat", majd az 5. fejezetben példákkal segíti a megértést.
Foglalkozik az építészettel, mint alkotó-teremtő folyamattal, aminek eredménye az épített környezetünk, azaz életünk anyagi-tárgyi világa. A ház nem csak fizikai, fiziológiai védelmet nyújt, de lelki értelemben is elkülönít, keretez, összefog. Ezenkívül a ház a természettől való elkülönítés módjával "az emberről is mesél", arról hogy az ember milyen viszonyban áll a természettel, a környezettel. Épületeink üzenetet is közvetítenek az időben, "közös tudásunkról, közösségi életünkről" is beszélnek.
Az építészet megpszichologizálásán túl Tatai beszél az épületek geometriai formáiról, anyagairól, szerkezetiről is. Az építészet fontos sajátossága, hogy "helyhez kötött, sosem független természeti környezetétől, de attól a közösségtől sem, amely szándékaival, tudásával, erejével megvalósítja."
Az építészetnek különböző méretű tárgyai is vannak: a házakon túl a települések, amelyek abban a speciális helyzetben vannak, hogy egyszerre kívül is és belül is vagyunk bennük járva; valamint az (utca)bútorok, járművek, az információhordozó eszközök, műtárgyak és a látvány, mely a napjainkban ránk zúduló képeket jelenti óriásplakátok és adathordozók formájában.

Mivel korunkban a "környzetünkhöz való viszonyunk jelentős és gyors átalakulását éljük át", fontos hogy "megérthessük és befolyásolni tudjuk" ezeket a folyamatokat, illetve eligazodjunk az elődeinktől örökölt és a vadonatúj elemek között. Az 5. fejezetben elemzett történeti és jelenkori példák, külföldi és hazai épületek ezt a megértést segítik.

A 144 oldalas puha kötésű kiadvány viszonylag egyszerű és olcsó kiadásban készült az Enciklopédia Kiadónál, viszont annál hasznosabb könyv. Tegnap fedeztem fel a Könyvudvarban 590 forintért. Aki már nem talál ott belőle egy példányt sem, az még a Bookline-on 1620 ft-ért be tudja szerezni. (1800 ft a teljes ára.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése