Ugrás a fő tartalomra

Alakítsd az iskolád Veszprém!

Az elmúlt években a kultúrAktív Egyesületnél egyre hangsúlyosabbá vált a közösségi tervezés. Budafok belvárosának fejlesztése, Törökbálint köztereinek tinibaráttá tétele, a Vécsey János Leánykollégium belső és külső tereinek otthonossá alakítása után az Alakítsd az iskolád Veszprém! Projekt keretében két veszprémi iskola udvarának fejlesztési tervét készítettük el az iskolaközösségekkel közösen.

*English text below.A tervezési folyamat attól volt különleges, hogy a VSZC Jendrassik-Venesz Technikum és a Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola diákjai és szüleik, a pedagógusok és oktatók, valamint a kultúrAktív Egyesület szakértői csapata közösen elemezték, értékelték az iskolaudvar erősségeit és gyengeségeit, és fogalmazzák meg fejlesztési céljait. A folyamat során az egyéni jövőképekből és ötletekből közösségi jövőkép és ötletcsomag vált, amelyben találkoztak és összekovácsolódtak a tervezésben résztvevő különböző korosztályok igényei, véleményei és ötletei. A diákok által megfogalmazott ötletek közül egyet-egyet a DEMO Egyesület szakmai közreműködésével meg is valósítottunk. 


“Felismerve, hogy a fiatalok számára mennyire fontos, hogy minőségi iskolakörnyezetben töltsék a mindennapjaikat, és hogy mennyire izgatja, érinti és foglalkoztatja őket ennek az alakítása, indítottuk el az Alakítsd az iskolád Veszprém! projektet. Célunk ezúttal túlmutat a közösségi tervezésen. Szeretnénk, ha a diákok meg is tudnák valósítani elképzeléseiket!” - mondta Szilágyi-Nagy Anna, az egyesület elnöke. A Nemzeti Kultúrális Alap Veszprém-Balaton régiójára kiírt pályázata ezért két lépésben valósult meg: először a Jendrás és a Boteves diákok, tanárok, oktatók és szülők közösen megfogalmazták és megtervezték, mire van szükségük, majd a veszprémi DEMO Egyesület segítségével egy-egy ötletet megtervezhettek és saját maguk, közösségi akció keretében meg is valósíthattak.


A közösségi tervezés folyamatát a Minden Térben Gyerekekkel c. kiadványunkban megfogalmazott öt közösségi tervezési lépésre – KIVEL-HOL-MIT-HOGYAN-ALAKÍTUNK?! – alapoztuk, és ezúttal két eltérő korosztállyal próbálhattuk ki nagyjából egyidőben. Ezáltal ismét sok tapasztalatot szereztünk arról, hogyan tudjuk a tervezőközösség igényeire szabni (időben és módszerekben) az egyes lépéseket. A közösségi tervezés lépéseit, játékos módszereit, és az elért eredményeket két angol / magyar nyelvű cikkben mutatjuk be.


  • Ilyen volt a közösségi tervezés és installáció építés folyamata a Botevben. Blogbejegyzés itt. Angol nyelvű poszter beszámoló letölthető itt. Magyar nyelvű poszter beszámoló letölthető itt. 

  • Ilyen volt a közösségi tervezés és installáció építés folyamata a Jendrában. Blogbejegyzés itt. Angol nyelvű poszter beszámoló letölthető itt. Magyar nyelvű poszter beszámoló letölthető itt. 


Jó olvasást!


Az Alakítsd az iskolád Veszprém! szervező csapata:

Szilágyi-Nagy Anna, Gerzsenyi Judit, Virt Ágnes, Jákli Eszter Deák Dorottya


Projekt időtartama: 2022. május 1. - 2023. április 30.

Projekt partnerek: 

  • Közösségi tervezés: kultúrAktív Egyesület

  • Közösségi térinstalláció készítés: DEMO Egyesület

  • Iskolai partnerek: Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, VSZC Jendrassik-Venesz Technikum


           

EN

In recent years, community planning has become more and more prominent at the kultúrAktív Egyesület. After developing the downtown of Budafok, making Törökbálint's public spaces teen-friendly, and transforming the internal and external spaces of the Vécsey János Girls' College into a homely environment, in the 'Design Your School Veszprém!' project we prepared the development plans for the courtyards of two schools in Veszprém together with the school communities.
The planning process was special because the students and their parents, teachers and trainers of the two schools – VSZC Jendrassik-Venesz Vocational School and the Hriszto Botev German Nationality Language Teaching Primary School – as well as the kultúrAktív Egyesület team of experts jointly analyzed, evaluated the strengths and weaknesses of the school yard, and formulated its development goals. During the process, the individual visions and ideas became a community vision and a package of ideas, in which the needs, opinions and ideas of the different age groups participating in the planning met and were forged together. In each school, one of the ideas formulated by the students was implemented with the professional assistance of the DEMO Association.


"Recognizing how important it is for young people to spend their everyday lives in a quality school environment, and how much they are excited, affected and occupied by the shaping of this, we launched the Design your school Veszprém! project. Our goal this time goes beyond community planning and design. We want the students to be able to realize their ideas!" - said Anna Szilágyi-Nagy, president of the kultúrAktív Association. The tender of the National Cultural Fund for the Veszprém-Balaton region was therefore realized in two steps: first, the students, teachers, instructors and parents of the two schools jointly formulated and planned what they needed, then with the help of the local DEMO Association, they were able to design and they could also implement one idea themselves during a joint construction action.


The process of community planning can be found in With Children in All Spaces. to the five community planning steps set out in our publication - “WITH WHOM”, “WHERE”, “WHAT”, “HOW”, and “SHALL WE DO?” – and this time we were able to try it out with two different age groups at roughly the same time. As a result, we once again gained a lot of experience in how we can tailor the individual steps to the needs of the planning community (in terms of time and methods). The steps of community planning, playful methods, and the achieved results are presented in two English / Hungarian articles.


Such was the process of community planning and installation construction at Botev. Blog post here. An English-language poster report can be downloaded here. The poster report in Hungarian can be downloaded here.

Such was the process of community planning and installation construction in Jendra. Blog post here. An English-language poster report can be downloaded here. The poster report in Hungarian can be downloaded here.


We wish you good reading!


The Design Your School Veszprém! team:

Anna Szilágyi-Nagy, Judit Gerzsenyi, Ágnes Virt, Dorottya Eszter Jákli Deák


Project duration: May 1, 2022 - April 30, 2023.

Project partners:

  • Community planning: kultúrAktív Egyesület

  • Community installation construction: DEMO Egyesület

  • School partners: Hriszto Botev German Nationality Language Teaching Primary School, VSZC Jendrassik-Venesz Vocational School

           

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A geometriai formák bevezetése óvodásoknak 30 percben

Életkor: 4-6 éves kor Időtartam: kb. 30 perc Anyagszükséglet: 1. olló, cellux, filctoll, pausz papír 2. kép az egyszerűbb geometrirai formákról az összehasonlításhoz (1. kép - a képre kattintva letölthető) 3. fotók épületekről, amiken felfedezhetők az egyszerűbb geometriai formák (2-5. kép - a képre kattintva letölthető) Előkészítés: - Cél:  Matematika és mérés tárgykörben: bemutatni a legegyszerűbb geometriai formákat Társadalom tudományok és vizuális kultúra tárgykörben:  Vizuálisan érzékelni a környzetünkben lévő tárgyak formáit Kommunikációs és nyelvi tárgykörben: kommunikációs képességek fejlesztése az alapvető formák verbalizálásával, az alapvető formák közötti hasonlóságok, illetve különbségek megértésével Építészeti alapelvek/vonatkozás: Az építészet a méretek, formák, textúrák, arányok, tömegek és színek fizikai karakterének a megváltoztatása, ezek komponálása és manipulációja. A vizuális egységet a fények, árnyékok és kontrasztok teremtik meg az egyes form

Ki hol lakik? - feladat ovisoknak

Mondjuk el Szabó Magda Ki hol lakik? című versét a gyerekeknek. Azután beszélgessünk arról, milyen állatokról hallottak a versben? Melyik állat hol lakik? Ki melyik állat lenne a versben szereplők közül a legszívesebben és miért? Ki hol élne leginkább?  Eszközök: Szabó Magda: Ki hol lakik? című verse.  Fejlesztési célok: auditív figyelem fejlesztése, reakció, interakció gyorsaságának fokozása, fantázia fejlesztés, belső képek mozgósítása, beleérző képesség fejlesztése, irodalmi nevelés, anyanyelvi nevelés, állatok lakóhelyének megismerése irodalmi szövegen keresztül Építészeti tartalmak: élőhelyek, otthon, természetes anyagok A vers felolvasása után megbeszéljük a gyerekekkel, hogy mit figyeltek meg a vershallgatás során.  Sorolják föl az állatokat, és nevezzék meg, hogy melyik hol lakik. Ha megneveztek egy állatot és a lakóhelyét, akkor kikereshetjük a megfelelő képeket. Ez vizuális mankót biztosít. Miután minden állatot és lakóhelyeiket sikerült megnevezniük a gyer

Gyermek és hang

  A székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium tetőtér-beépítése Az iskolák oktatási gyakorlatában egyre meghatározóbb szerepet kapnak az olyan változatosabb, frontális oktatáson túlmutató pedagógiai módszerek, amelyek új igényeket támasztanak a tanulás fizikai környezete felé. A korábbiakban főleg tanári előadásra szolgáló tantermek és közlekedésre használt folyosók nemcsak téri kialakításuk, de akusztikai komfortjuk miatt sem ideálisak az egyénileg, párban és kiscsoportban zajló összetettebb tanulási folyamatok számára. A hagyományos osztálytermekben a falak és a mennyezet a kívánatoshoz képest sokszoros mértékben veri vissza a hangokat. Ez azért jelent problémát, mert bár a terem elején ülők kiválóan értik a tanár beszédét, de az utolsó padokban a diákok a közvetlen és a visszaverődő hangok olyan keverékét kapják, amelyből nehezen tudják „kihámozni” a tanár szavait. Hogy érzékeljük a probléma súlyosságát: A szakértők becslése szerint az átlagos hazai osztálytermek hátsó soraiban a tan