Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2016

Köztér - Az iskolába vezető út

Te hogy jutsz el a suliba? A vegyesboltnál balra, a hulló vakolatú épület árkádjai után a zebrán keresztül... Mostani módszertani feladatunk rávilágít arra, hogyan tájékozódunk, milyen részletek fontosak és melyek kevésbé, ha el akarunk jutni valahová. Láthatatlan kalandok Téma : az iskolába vezető út megfigyelése és bemutatása A témával kapcsolatos tartalmak : ismert útvonalak tájékozódási pontjainak meghatározása Kompetenciák : ismert útvonalak felidézése és lerajzolása emlékezetből tájékozódási pontok meghatározása építészeti jellegzetességek felidézése útvonalak képi és verbális leírása Módszerek : rajz, előadás Feladat : A gyerekek idézzék fel emlékezetből az otthonuktól a foglalkozás helyszínéig vezető útvonalat és rajzolják le vázlatosan. Jelöljék be a rajzon a fontosabb kereszteződéseket, tájékozódási pontokat, érdekes épületeket, utcabútorokat, növényeket, állatokat, és a számukra fontos helyszíneket és részleteket. Ezután gyalogosan járják végig az

Köztér - Közösségi terek

A közösségi kertek egyre népszerűbbek. Hogyan tehetjük vonzóbbá a gyerekek számára közösségi kerteket, mire jó a közösségi tér és mire használjuk őket? A következő módszertani feladatunk erről szól. Veteményes Téma : közösségi terek és kertek kialakítása A témával kapcsolatos tartalmak : a közösségi terek típusai és jellemzői, a közösségi kertek fogalma Kompetenciák : a terek közösségteremtő erejének felismerése közösségi tér kialakítása környezettudatos szemlélet önellátás és tudatos fogyasztás Módszerek : ötletgyűjtés, helyszínek bejárása, térátalakítás, bemutató Feladat : A gyerekek a foglalkozás kezdetén gyűjtsenek példákat a közösségi terekre. A foglalkozásvezető segítse irányított kérdésekkel a fogalom tisztázását. Hol folytatnak közösségi tevékenységet? Hol tudnak a barátaikkal találkozni? Hol játszanak velük? Az elhangzott ötleteket csoportosítsuk külső (parkok, játszóterek, padok, közösségi kertek) és belső terek (pl. az iskola aulája, művelődé

Köztér - Ideiglenes terek

Mit jelent az ideiglenesség a városban? Hogyan változtatja meg ez a jelenség a tér eredeti használatát, kinézetét? Mi lenne, ha mi is beavatkoznánk? Ezeket a kérdéseket vizsgálják a gyerekek következő módszertani feladatunkban. Gyerekpavilon Téma : ideiglenes használatú terek, térbeli beavatkozások tervezése A témával kapcsolatos tartalmak : ideiglenes használatú terek típusai  Kompetenciák :  ideiglenes használatú terek felismerése és kritikus, elemző szemlélete forma és funkció összefüggéseinek felismerése és megértése tér- és formaalakítás saját építészeti gondolatok megvalósítása építészeti kreativitás nyitottság az újszerű építészeti formák iránt a terek közösség teremtő erejének felismerése Módszer : irányított beszélgetés, fényképezés, rajz, makett építés Feladat : A foglalkozásvezető kezdeményezzen irányított beszélgetést az ideiglenes használatú terekről. Hogyan lehet meghatározni ezeket? Milyen példákat tudnak említeni a gyerekek? S

Köztér - Átmeneti terek

Milyen sláger lenne a buszmegálló, ha zene lenne? A következő módszertani feladatunkban az átmeneti terek hangulatát próbájuk megfogni a zene segítségével.  Térzene Téma : átmeneti terek vizsgálata, téri és zenei minőségek és hangulatok összehasonlítása  A témával kapcsolatos tartalmak : térbeli és zenei tulajdonságok, valamint ezek összefüggéseinek ismerete Kompetenciák :   téri és zenei minőségek közötti hasonlóságok felismerése a terek atmoszférájának és hatásának érzékelése hangulatok zenei kifejezése  Módszer : irányított beszélgetés, ötletgyűjtés, zenei és térhez kapcsolódó analógiák gyűjtése Feladat : A foglalkozásvezető irányított beszélgetés során vezesse rá a gyerekeket az átmeneti terek meghatározására. A beszélgetés során fogalmazzák meg közösen, hogy mi a különbség a közterek, a magánterek és az átmeneti terek között. Ezután a gyerekek hozzanak példákat az átmeneti terekre (pl. várótermek, megállók, aluljárók, bevásárlóközpontok, stb.), majd gy

Gyereknapi ajándék a brassói gyerekeknek: megjelent a Tiéd a város könyvsorozat legújabb kötete

Június 1-én, gyereknapon mutattuk be a Tiéd a város könyvsorozatunk legújabb kötetét, a Brassó gyerekeknek című városismereti kiadványt a brassói Áprily Lajos Főgimnáziumban. Négy évig dolgoztunk illusztrátorokkal, lektorokkal, helyi partnereinkkel mire kézbe vehettük, így nekünk szerzőknek is igazi ünnep volt a bemutató napja. Bár az anyagi feltételek megteremtése különösen nehéznek bizonyult, mindvégig élvezhettük a brassói magyar közösség támogatását, partnerünk, a Brassói Lapok munkatársai, a szakmai lektorok, pedagógusok és számos szakember révén, akik tudásukkal, tanácsaikkal és segédanyagokkal járultak hozzá ahhoz, hogy a Brassó gyerekeknek magyar kiadása megjelenhessen. Ők is mind együtt ünnepeltek velünk a könyvbemutató alkalmából. Gyermeknapon minden brassói magyar 2., 3. és 4. osztályos tanuló, valamint tanítóik és iskoláik könyvtárai ajándékba kapták a kiadványt. Az Áprily Lajos Főgimnáziumban megtartott nyilvános könyvbemutató mellett, a 2-es és 15

Köztér - Utca, tér, park

Az odafigyelés fontos része a proaktív magatartásnak. Ebben a feladatban a gyerekek gyakorlatot szerezhetnek környezetük értékelő elemzésében és részletes megfigyelésében. A vizsgálódás során megfigyelik, hogy megfelelőképpen működik-e az adott közterület, majd javaslatokat tesznek azok használhatóbbá és élhetőbbé tételére.  Lesben Téma : a köztérhasználati szokások megfigyelése és elemzése  A témával kapcsolatos tartalmak : köztérhasználat szabályai, közterek minőségét meghatározó tényezők ismerete Kompetenciák :   megfigyelőképesség  köztérhasználat különböző formáinak ismerete, elemzése és alkalmazása a köztérhasználattal kapcsolatos problémák felismerése és megoldási javaslatok kidolgozása  Módszerek : megfigyelés, rajz, drámajáték, építés Feladat : A gyerekek három csoportra osztva vizsgáljanak meg egy utcát, egy teret és egy parkot a köztér használatának szempontjából. Minden csoport töltsön fél órát a kiválasztott helyszínen és készítsen leltárt az

Köztér - Köztér és magántér

Idén az 'Épített környezeti nevelés' című könyvünk köztér tematikájú módszertani feladatait osztjuk meg veletek, melyek a köztérrel kapcsolatos fogalmakra és jelenségekre fognak fókuszálni. Az első ezek közül olyan kérdéseket feszeget, mint hogy mi a különbség a magán és a köztér között, vagy hogy mit szabad csinálni és mit nem a közterületen. A foglalkozás során irányított beszélgetéssel és drámajátékkal segítjük megfogalmazni, melyek az együttélés szabályai a különböző tértípusokban. Hol vagyunk? Téma : a közterek és a magánterek jellemzése és használata A témával kapcsolatos tartalmak : a köztér és a magántér fogalma Kompetenciák: a közterek és a magánterek megkülönböztetése a köz- és magánterekben elfogadott magatartás- és tevékenységformák ismerete történetek elbeszélése drámajátékkal Módszerek : irányított beszélgetés, ötletgyűjtés, drámajáték Feladat : A foglalkozásvezető kezdeményezzen irányított beszélgetést a gyerekekkel. Mi a különbség a

Alakítsd a városod!

A diákok idejük egy jelentős részét városi terekben töltik. Használják, és a hétköznapi tevékenységeikkel alakítják is azokat, a városi terekhez kapcsolódó ismeretek, kompetenciák mégsem kapnak helyet az iskolai oktatásban. A fiatalok a hétköznapi környezetüket ezért legtöbbször adottságként fogják fel, kevéssé reflektálnak rá, a közterek alakításában pedig nem érzik magukat kompetensnek. Ezen kívánt változtatni az „Alakítsd a városod!” projekt.  Pécsett, egy városszéli általános iskolában izgatottan rajzolnak és magyaráznak a gyerekek.  A hírhedt Hősök tere környékén nincs focipálya, nincs olyan szabad terület, ahol délutánonként játszhatnának - panaszolják. A legtöbb időt a György-akna bejáratánál található „kutyapályán” töltik, ahol hetente kétszer kutyaidomítás folyik, egyébként pedig üresen áll. A pálya borzalmas állapotban van, a problémákat egymás szavába vágva sorolják a gyerekek. A füves terület nincs elkerítve, csupán egy rendőrségi szalagkerítés jelzi a határait. A pá